Nasıl Ödeme Yapılır?

NASIL ÖDEME YAPILIR?


Ýnternet sitemizden yapacaðýnýz her alýþveriþ Aras kargo ile adresinize ulaþtýrýlmaktadýr.

Ödemeyi kapýda nakit veya kapýda kredi kartý olarak yapabilirsiniz.

Sipariþleriniz en geç 3-4 iþ günü içerisinde adresinize ulaþtýrýlacaktýr.